CÔNG TY TNHH KANSO

Vườn trồng: Bông Trang, Xuyên Mộc, BRVT
Office: Huyện Bình Chánh, HCM
Email: kanso.ltd@gmail.com
Hotline: 0935 980 989​
Website: kansoplant.com

Liên hệ